IMPREKO Sp. z o.o.
ul. Ciołka 12 lok. 428, 01-402 Warszawa
Polska, REGON 142760755
NIP: 5213590867
KRS: 0000375768